Zápis 42. jednání VK – 21. 2. 2019 (výzvy 51, 61, 69, 78, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 113)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 21. 2. 2019
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020