Zápis 40. jednání VK – 14. 12. 2018 (výzvy 86, 93)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 14. 12. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020