Zápis 39. jednání VK – 26. 11. 2018 (výzvy 19, 61, 70, 72, 73, 83, 93, 98, 100, 108, 109, 113)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 26. 11. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020