Zápis 38. jednání VK – 15. 10. 2018 (výzvy 31, 51, 66, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 108, 110)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 15. 10. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020