Zápis 36. jednání VK – 27. 8. 2018 (výzvy 52, 71, 73, 80, 110)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 27. 8. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020