Zápis 34. jednání VK – 25. 6. 2018 (výzvy 61, 71, 73, 74, 78, 88)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 25. 6. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020