Zápis 32. jednání VK – 21. 5. 2018 (výzvy 13, 52, 70, 78)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 21. 5. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020