Zápis 31. jednání VK – 3. 5. 2018 (výzva 50, 93, 111, 112)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 5. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020