Zápis 29. jednání VK – 29. 3. 2018 (výzvy 70, 78, 88, 93, 96)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 29. 3. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020