Zápis 28. jednání VK – 27. 2. 2018 (výzvy 13, 31, 46, 50, 51, 52, 59, 61, 70, 78, 79)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 27. 2. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020