Zápis 27. jednání VK – 15. 1. 2018 (výzvy 60, 62, 68, 78, 88)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 15. 1. 2018
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020