Zápis 26. jednání VK – 20. 12. 2017 (výzvy 31, 51, 59, 78)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 12. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020