Zápis 25. jednání VK – 12. 12. 2017 (výzvy 57, 58, 60)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 12. 12. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020