Zápis 23. jednání VK – 6. 11. 2017 (výzvy 42, 51, 52, 70, 77, 78)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 6. 11. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020