Zápis 22. jednání VK – 19. 10. 2017 (výzvy 13, 31, 41, 42, 51, 63, 65, 76)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 19. 10. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020