Zápis 21. jednání VK – 26. 9. 2017 (výzvy 64, 78)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 26. 9. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020