Zápis 20. jednání VK – 17. 8. 2017 (výzvy 31, 51, 53, 54, 55, 56, 70, 78, 79)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 17. 8. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020