Zápis z jednání VK per rollam – 3. 8. 2017 (výzva 39)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 3. 8. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020