Zápis 19. jednání VK – 11. 7. 2017 (výzva 41)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 11. 7. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020