Zápis 18. jednání VK – 26. 6. 2017 (výzvy 36, 53, 54, 55 a 56)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 26. 6. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020