Zápis 17. jednání VK – 13. 6. 2017 (výzvy 31, 42, 43, 50, 51)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 13. 6. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020