Zápis 16. jednání VK – 2. 5. 2017 (výzvy 36, 44, 45, 47)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 2. 5. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020