Zápis 15. jednání VK – 20. 4. 2017 (výzvy 13, 14, 31, 40)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 4. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020