Zápis 14. jednání VK – 28. 3. 2017 (výzvy 9, 33, 34, 39)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 28. 3. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020