Zápis 13. jednání VK – 16. 3. 2017 (výzvy 13, 32, 33, 39)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 16. 3. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020