Zápis 12. jednání VK – 9. 3. 2017 (výzvy 17, 18)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 9. 3. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020