Zápis 11. jednání VK – 27. 2. 2017 (výzvy 9, 48, 49)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 27. 2. 2017
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020