Zápis 10. jednání VK – 28. 11. 2016 (výzvy 9, 17, 19, 29)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 28. 11. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020