Zápis z jednání VK per rollam – 14. 11. 2016 (výzva 19, 34, 37)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 14. 11. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020