Zápis 9. jednání VK – 7. 10. 2016 (výzvy 8, 9, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 34, 36)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 7. 10. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020