Zápis 8. jednání VK – 20. 9. 2016 (výzvy 21, 22, 34, 35)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 9. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020