Zápis z jednání VK per rollam – 24. 8. 2016 (výzva 8)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 24. 8. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020