Zápis 6. jednání VK – 14. 6. 2016 (výzva 4, 5, 8, 9, 21)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 14. 6. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020