Zápis 5. jednání VK – 20. 5. 2016 (výzvy 18, 21, 22, 23, 24)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 20. 5. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020