Zápis 4. jednání VK – 18. 4. 2016 (výzvy 3, 4, 5, 7, 15)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 18. 4. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020