Zápis 2. jednání VK – 10. 3. 2016 (výzva 6, 10, 11, 12, 15)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 10. 3. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020