Zápis 1. jednání VK – 1. 2. 2016 (výzva 1 a 2)

Číslo aktuální verze: 1
Platnost: od 1. 2. 2016
Zařazení: Výběrová komise OPŽP
Popis: Zápis z jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020