Aktualizovali jsme harmonogram výzev z OPŽP 2014-2020 na rok 2023

06. 03. 2023
Do harmonogramu OPŽP 2014-2020 byly nově zařazeny 165. výzva (specifický cíl 4.3), 166. výzva (specifický cíl 1.1) a 167. výzva (specifický cíl 1.2).

Výzvy jsou do Harmonogramu výzev pro rok 2023 zařazeny dodatečně z důvodu potřeby dočerpání alokace OPŽP 2014–2020, které bude řešeno prostřednictvím uvedených výzev v oblasti půdoochranných technologií a grantového schématu pro SFŽP ČR pro vodohospodářské projekty.

Výzvy jsou do Harmonogramu výzev zařazeny v kratším termínu, než je stanoveno v MP ŘVHP, zejména s ohledem na pokročilou implementaci programu a blížící se konec programového období.

Aktuální verzi dokumentu naleznete na odkazu: